Program

21.10.2021

08:30-09:00     Registrace účastníků semináře
09:00-09:10     Zahájení 40. PSS – Václav Berka /Plzeňský Prazdroj, a.s./
09:10-09:25     Ivo Kaňák /Plzeňský Prazdroj, a.s./
                         Reminiscence na 50 let úspěchů pivovaru Radegast“
09:25-09:45     Martina Ferencová /Český svaz pivovarů a sladoven/
                         Dopady Korona-pandemie na čs. pivovarství
                         a východiska pro další rozvoj
09:45-10:05     Zdeněk Rosa /Bohemia Hop a.s./
                         České chmelařství v roce 2021
10:05-10:30     Martina Brotánková /Plzeňský Prazdroj, a.s./
                         Chmel a voda
10:30-10:55     Alexander Scheidel /Krones/
                         New developments in hop utilization
                         – Increasing isomerization efficiency of alpha-acids
10:55-11:30     Dopolední přestávka
11:30-11:50     Martin Mehl /R-Biopharm/
                         S. diastaticus – přetrvávající hrozba pivovarníků
                         a hledání jehly v kupce sena
11:50-12:10     Vladimír Nesvadba /Chmelařský institut s.r.o./
                         Nová generace odrůd chmele pro pivní styly
12:10-12:30     Martin Dušek /VÚPS a.s./
                         Profil glykosylovaných flavonoidů ve chmelu-nástroj
                         pro identifikaci odrůdy a odrůdové čistoty chmele
12:30-12:50     Jakub Nešpor /Plzeňský Prazdroj, a.s./
                         Vliv parametrů fermentace na složení cideru
12:50-14:50     Polední přestávka –Oběd
14:50-15:05     Ladislav Chládek /Česká zemědělská univerzita Praha/
                         Pivovary 21. století
15:05-15:20     Vladimíra Jandovská /VÚPS a. s./
                         Nový způsob určení odrůdové čiostoty sladu
                         na základě proteomické analýzy
15:20-15:35     Vratislav Psota /VÚPS a.s./
                         Sladovnická kvalita k suchu tolerantního Tritordea,
                         křížence pšenice a ječmene
15:35-15:50     Pavel Dostálek a kol. /VSCHT Praha/
                        Význam oxidu siřičitého v pivovarství
15:50-16:05     Katarína Hanzalíková /VÚPS a.s./
                        Divoké kvasinky v pivovarech – nekonečný příběh?
16:05-16:30     Odpolední přestávka
16:30-16:50     Tomáš Vrzal /VÚPS a.s./
                        Po stopách senzomu českého piva
16:50-17:10     Jana Olšovská /VÚPS a.s./
                        Zdravotní nezávadnost českých piv – legislativní dopady,
                        aneb jak se bránit mistifikací konzumentů piva
                        ze strany bulváru
17:10-17:30     Sylvie Běláková /VÚPS a.s./
                        Mykotoxiny a pivo –jak správně interpretovat
                        výsledky analýz
17:30-17:50     Carlo Antonio Ng /VSCHT Praha/
                        Pythium oligandrum as a biocontrol agent against
                        Fusarium in the malting of wheat and barley
17:50-18:10     Kateřina Štulíková a kol. /VSCHT Praha/
                        Dokvášení piva v lahvi-tradiční principy a nové trendy
18:10-18:25     Jaromír Fiala /VÚPS a.s./
                        Vzdělávací aktivity v době korona-virové krize a po ní
18:25-18:40     Lucie Kyselová /VÚPS a.s./
                        Koncepce časopisu Kvasný průmysl
18:40                Závěr 40. PSS
19:00                Společenský večer v DO Vítkovice

 

22.10.2021

09.00  exkurze do pivovaru Radegast, Nošovice 

 

Posterová sdělení

 • Karolína Drábková: Zajímavosti ze studia senzomu českého piva
 • Ivo Hartman: Vliv technologie sladování na aktivitu β-glukanasy, a α a β-amylasy
 • Klára Belešová, Martin Dušek, Jana Olšovská: Optimalizace extrakční metody pro stanovení PAU ve sladu metodou HPLC-FLD
 • Marek Pernica, Rastislav Boško, Zuzana Pavlíčková, Jan Martiník, Sylvie Běláková: Multireziduální analýza mykotoxinů
 • Zdeněk Svoboda, Sylvie Běláková, Marek Pernica, Rastislav Boško, Karolína Benešová: Senzorická analýza sladu
 • Simona Černá: Stanovení ɑ-amylasy ve sladu metodou SFA
 • Rastislav Boško, Vratislav Psota, Marek Pernica, Sylvie Běláková, Zdeněk Svoboda: Vliv zkráceného rmutování na vybrané sladařské parametry
 • Karolína Benešová: Využití HPLC pro studium rozpadu flavinů při optickém poškození piva
 • Jana Olšovská: Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe
 • Tomáš Vrzal: Predikce senzorické stability piva pomocí infračervené spektroskopie a umělé inteligence
 • Petr Holub, Milan Starec, Jaromír Fiala: Historické postupy sladování obilnin
 • Michaela Malečková, Tomáš Vrzal, Jana Olšovská: Modelová studie reakcí dusitanu v pivu: Strukturní charakterizace produktů pomocí GC-MS/MS
 • Alexandr Mikyška, Martin Dušek, Marie Jurková, Vladimíra Jandovská, Tomáš Vrzal, Martin Slabý, Vratislav Psota: Surovinové a technologické možnosti zvýšení obsahu polyfenolů v pivu