Přihlášení

Účastnický poplatek

Do 15. září 2023 včetně je výše poplatku stanovena částkou 2.900,- Kč bez DPH (3.509,- Kč).
Platí termín připsání na bankovní účet – viz. níže. 

Od 15. září 2022 je výše poplatku stanovena na 3.500,- Kč plus DPH (4.235, - Kč).
Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21 %). 

Celkovou částku uhraďte bankovním převodem na účet ČSOB a. s:
název účtu: Jastraban Rudolf
číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623), (SWIFT: CEKOCZPP)
variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
specifický symbol: jméno účastníka
 

Storno podmínky

Do 20.9.2023 vrací agentura 70% účastnického poplatku.
Po 30.9.2023 storno poplatky 100%.


Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.9.2023.

• Online přihláška