Přihlášení

Účastnický poplatek

Výše poplatku je stanovena částkou 2.900,- Kč plus DPH (3.509,- Kč).
Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21%). 

Celkovou částku uhraďte nejpozději do 30.09.2020 bankovním převodem na účet ČSOB a. s:
název účtu: Jastraban Rudolf
číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623)
(SWIFT: CEKOCZPP)
variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
specifický symbol: jméno účastníka

Storno podmínky

do 15.10.2020 vrací agentura 70 % účastnického poplatku
po 15.10.2020 storno poplatky 100 %

Opatření COVID-19

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.09.2020.

• Online přihláška

Z důvodu zpřísňujících opatření vlády ČR ke koronavirové krizi a stále omezenějším možnostem zajistit hladký průběh 40. Pivovarsko-sladařského semináře, se organizační výbor rozhodl přesunout seminář na náhradní termín 15. dubna 2021. Místo Dolní Vítkovice zůstává. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v novém termínu.

Václav Berka