O semináři

Složení organizačního výboru semináře

Ing. Václav Berka
Ing. Pavel Průcha
Ing. Pavel Zítek
Ing. Radka Zemanová, MBA
Ing. Martin Hložek
Rudolf Jastraban