40. Pivovarsko-sladařský seminář, tradiční setkání sladovníků a pivovarníků

22. - 23. ŘÍJNA 2020, DOLNÍ VÍTKOVICE


Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás opět po dvou letech pozval na tradiční 40. Pivovarsko-sladařský seminář. 

Když naši předchůdci v čele s Ing. Ivo Hlaváčkem zorganizovali ve středu 10. prosince roku 1958 setkání, které nazvali „1. sladařsko-pivovarský seminář na téma „Současné aktuální otázky pivovarského průmyslu,“ určitě nedoufali, že tradice seminářů vydrží až do současnosti. 

Jste určitě zvyklí, že se seminář odehrál již 39krát v Plzni.  Letošní ročník bude jiný hned z několika důvodů.  

Protože v letošním roce slavíme 50. let od založení pivovaru Radegast, který je součástí naší společnosti, rozhodli jsme se Vás pozvat do tohoto pivovaru, který patří mezi nejmodernější nejen v České republice, ale celosvětově.

Rok 2020 byl a stále ještě je poznamenán největší krizí, kterou zažívá celý novodobý svět, a která se velmi intenzivně dotkla všech našich pivovarů, sladoven, našich zákazníků, ale i našich dodavatelů základních surovin a materiálů. Pevně věříme, že se situace stabilizuje,  a to je významný důvod k tomu, abychom se v Ostravě a Nošovicích sešli a vytvořili prostor pro českou i zahraniční pivovarsko-sladařskou veřejnost k výměně zkušeností a názorů na současné dění v oboru.

Věřím, že i v letošním roce bude seminář, který se uskuteční pod záštitou generálního ředitele společnosti Plzeňský Prazdroj, Granta Liversage, vítanou příležitostí k setkání dlouholetých přátel, navázání nových kontaktů a utužení již stávajících přátelství. Zároveň doufám, že úsilí organizačního výboru, který se výběrem přednášek a posterů snažil pokrýt široký okruh aktuálních témat našeho oboru, uspokojí Vás všechny, kteří se chystáte být jeho účastníky. 

Seminář proběhne ve dnech 22. a 23. října 2020 v prostorách Dolních Vítkovic a pivovaru Radegast Nošovice.

Milí přátelé, velmi rád Vás uvítám  v Ostravě a nošovickém pivovaru Radegast, čerstvém padesátníkovi na české pivovarské scéně.

S upřímným pozváním a pivovarským ,,Dej Bůh štěstí!”
Václav Berka

Z důvodu zpřísňujících opatření vlády ČR ke koronavirové krizi a stále omezenějším možnostem zajistit hladký průběh 40. Pivovarsko-sladařského semináře, se organizační výbor rozhodl přesunout seminář na náhradní termín 21. října 2021. Místo Dolní Vítkovice zůstává. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v novém termínu.

Václav Berka