40. Pivovarsko-sladařský seminář, tradiční setkání sladovníků a pivovarníků

21. - 22. ŘÍJNA 2021, DOLNÍ VÍTKOVICE

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás opět pozval na tradiční 40. Pivovarsko-sladařský seminář. 

Když naši předchůdci v čele s Ing. Ivo Hlaváčkem zorganizovali ve středu 10. prosince roku 1958 setkání, které nazvali „1. sladařsko-pivovarský seminář na téma „Současné aktuální otázky pivovarského průmyslu,“ určitě nedoufali, že tradice seminářů vydrží až do současnosti. 

Jste určitě zvyklí, že se seminář odehrál již 39krát v Plzni.  Letošní ročník bude jiný hned z několika důvodů.  

Nedávno jsme oslavili 50. let od založení pivovaru Radegast, který je součástí naší společnosti, rozhodli jsme se Vás pozvat do tohoto pivovaru, který patří mezi nejmodernější nejen v České republice, ale celosvětově.

Rok 2020 byl poznamenán největší krizí, kterou zažívá celý novodobý svět, a která se velmi intenzivně dotkla všech našich pivovarů, sladoven, našich zákazníků, ale i našich dodavatelů základních surovin a materiálů. Pevně věříme, že se situace stabilizuje, a to je významný důvod k tomu, abychom se v Ostravě a Nošovicích sešli a vytvořili prostor pro českou i zahraniční pivovarsko-sladařskou veřejnost k výměně zkušeností a názorů na současné dění v oboru.

Věřím, že i v letošním roce bude seminář, který se uskuteční pod záštitou generálního ředitele společnosti Plzeňský Prazdroj, Dragose Constantinescu, vítanou příležitostí k setkání dlouholetých přátel, navázání nových kontaktů a utužení již stávajících přátelství. Zároveň doufám, že úsilí organizačního výboru, který se výběrem přednášek a posterů snažil pokrýt široký okruh aktuálních témat našeho oboru, uspokojí Vás všechny, kteří se chystáte být jeho účastníky. 

Seminář proběhne ve dnech 21. a 22. října 2021 v prostorách Dolních Vítkovic a pivovaru Radegast Nošovice.

Milí přátelé, velmi rád Vás uvítám v Ostravě a nošovickém pivovaru Radegast, čerstvém padesátníkovi na české pivovarské scéně.

40. Pivovarsko-sladařský seminář překročil očekávání nejen organizací, ale i odbornou náplní a oslavu 50-ky Radegastu. Hlavně ale nabídl příležitost celé pivovarské odborné veřejnosti sejít se v současných nejednoduchých dobách a to myslím bylo hodně důležité. 

Ještě jednou díky všem.
 

S upřímným pozváním a pivovarským, Dej Bůh štěstí!”

Václav Berka