Přihlášení

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: Výše poplatku je stanovena částkou 2.600,- Kč bez DPH (3.146,- Kč vč. DPH).
Součástí poplatku je vstup na odborný program, kongresové materiály, občerstvení o přestávkách včetně obědu, vstup na společenský večer (částky jsou uvedeny včetně DPH 21%).
Celkovou částku uhraďte nejpozději do 30.09.2016 bankovním převodem na účet ČSOB a. s:
název účtu: Jastraban Rudolf
číslo účtu tuzemsko: 278750623/0300
číslo účtu EURO: 278750623/0300
(IBAN CZ87 0300 0000 0002 7875 0623)
(SWIFT: CEKOCZPP)
variabilní symbol: fyzické osoby – rodné číslo, právnické osoby – IČ organizace
specifický symbol: jméno účastníka

Storno podmínky

do 30.09.2016 vrací agentura 70 % účastnického poplatku
po 30.09.2016 storno poplatky 100 %

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 9. 2016.

• Online přihláška