Plzeňský Prazdroj, a.s.,
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,
a Vysoká škola chemicko-technologická
si Vás dovolují pozvat na

38. Pivovarsko-sladařský seminář

26.-27.říjen 2016

Hotel Angelo, U Prazdroje 6, Plzeň